Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội miễn phí xe buýt cho thương-bệnh binh, người khuyết tật

25/10/2010

Chủ trương miễn phí xe buýt cho thương, bệnh binh, người khuyết tật và người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Nội cũ đã thực hiện được 4 năm. Tuy nhiên, 2 năm nay, thành phố đã mở rộng gấp hơn 3 lần trước và liên Sở GTVT - Tài chính vừa trình cấp trên áp dụng thống nhất việc miễn phí này trên địa bàn thủ đô sau hợp nhất.


Được biết, thực hiện
miễn phí xe buýt cho các đối tượng trên, Hà Nội đã phát hành từ ngày 15/11/2006 đến ngày 31/8/2010 là 19.875 thẻ. Trong số đó, nhiều nhất là phát cho thương binh (12.949 thẻ), ít nhất là bệnh binh (1.698 thẻ), người có công với cách mạng và người khuyết tật, mỗi nhóm được phát hơn 2.500 thẻ. Tiếp tục thực hiện chính sách này, liên Sở đồng tình cần thống nhất áp dụng trên toàn địa bàn thủ đô mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt.

Nếu được UBND TP Hà Nội đồng ý, thời gian tới việc cấp đổi thẻ miễn phí xe buýt sẽ được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải) phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy trình hiện hành. Thời hạn sử dụng thẻ là 5 năm, kể từ ngày cấp.

Ngay sau khi được cấp thẻ, hành khách sẽkhông phải trả tiền khi đi xe buýt,được miễn phí trên tất cả các tuyếnbuýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng như những tuyến buýt xã hội hóa do doanh nghiệp tư nhân đang khai thác.


View