Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho 40.000 nông dân

15/10/2010

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghê, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 với kinh phí dự kiến là 1.200 tỷ đồng. Theo đó, đến 2015, sẽ chuyển giao và ứng dụng ít nhất 900 công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới vào các khâu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn và miền núi, hải đảo...


Chương trình sẽ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án cho ít nhất 1.000 lượt cán bộ quản lý ở địa phương. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho ít nhất 1.800 cán bộ kỹ thuật địa phương và 40.000 nông dân để có một mạng lưới cộng tác viên trực tiếp ở địa phương, đây sẽ là những người thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục triển khai dự án khi cán bộ chuyển giao công nghệ đã rút khỏi địa bàn.

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ hình thành ít nhất 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến ở khu vực nông thôn và miền núi, trong đó có ít nhất 25 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.


View