Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ra mắt Website Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam

15/06/2010

Sáng ngày 15/6/2010, tại trụ sở Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) đã tổ chức lễ khai trương trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://nccd.molisa.gov.vn hoặc http://nccd.vn

Phát biu ti bui l khai trương, Th trưởng B Lao động-Thương binh và Xã hi Nguyn Trng Đàm cho rng, hin nay nước ta đang có khong hơn 5 triu người khuyết tt. Trong nhng năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc bit quan tâm ti đối tượng yếu thế này thông qua vic ban hành, hoàn thin nhiu văn bn, chính sách liên quan, to mi điu kin để người khuyết tt vươn lên hoà nhp cng đồng. Sau gn 10 năm trin khai thc hin Pháp lnh v Người tàn tt, nhn thc ca toàn xã hi v người khuyết tt đã có nhiu thay đổi, môi trường pháp lý, xã hi được ci thin thun li để người khuyết tt vươn lên, tng bước ci thin cuc sng. Nhiu người trong s h bng ý chí và ngh lc, đã vượt qua khó khăn v sc kho, tt nguyn vươn lên trong hc tp, lao động, công tác và tr thành nhng doanh nhân, k sư gii, nhà hot động xã hi tiêu biu.

Để tiếp tc hoàn thin chính sách pháp lut liên quan đến người khuyết tt, Quc hi Khoá XII đã quyết định xây dng và ban hành Lut Người khuyết tt thay thế cho Pháp lnh người tàn tt. Điu này th hin s quan tâm to ln ca Đảng và Nhà nước đối vi người khuyết tt, tiếp tc khng định s cam kết ca Vit Nam trong vic tham gia Công ước v Quyn ca người khuyết tt. D kiến ngày 17/6 này, Quc hi s biu quyết thông qua Lụât Người khuyết tt, góp phn to môi trường pháp lý, xã hi ngày càng tt hơn, có đầy đủ cơ hi để người khuyết tt có th tham gia mt cách bình đẳng vào mi hot động xã hi và hoà nhp cng đồng.

Vic khai trương trang thông tin đin t ca NCCD đánh du mt bước quan trng trong công tác h tr người khuyết tt, nht là tìm kiếm tra cu thông tin, văn bn chính sách liên quan; đồng thi cũng là nơi để người khuyết tt và nhng người quan tâm có th cùng nhau trao đổi, chia s nhng kinh nghim, tìm hiu quyn và li ích ca mình, là địa ch để cng đồng người khuyết tt xích li gn nhau hơn. Đặc bit khi Lut Người khuyết tt có hiu lc thì trang Web này s là công c hu hiu trong vic tuyên truyn, đưa lut đi vào cuc sng.

Để trang thông tin đin t hot động hiu qu như mc tiêu đã đề ra, Th trưởng cũng đề ngh Văn phòng NCCD cn phi không ngng chú trng nâng cao k thut, cp nht và đăng ti nhng tin, bài, hot động có cht lượng, phong phú và nht là thông tin v các chính sách, pháp lut liên quan như dy ngh, to vic làm, chế độ tr cp, tr giúp, hc văn hoá, tư vn chăm sóc sc kho... cho người khuyết tt.

Trang thông tin đin t ca NCCD có các chuyên mc chính: Gii thiu v cơ cu t chc, hot động ca đơn v; tin tc, s kin; gương người tt vic tt; văn bn chính sách; các lĩnh vc ưu tiên (nâng cao nhn thc, tr em và ph n là người khuyết tt); thông tin hu ích (các chương trình, d án, hi tho...). Ngoài ra, còn có h thng thông tin phn hi, địa ch cn giúp đỡ, trang video clip...

View