Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phối hợp trợ giúp người khuyết tật trong năm 2010

04/03/2010

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2010, sáng ngày 4/3/2010, Ban Điều phối các Hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (NCCD) đã tổ chức hội thảo bàn về nội dung kế hoạch hoạt động năm 2010. Tới dự, có ông Trần Hữu Trung, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, ông Nguyễn Xuân Lập, Phó Cục trưởng, Giám đốc NCCD cùng đại diện các tổ chức của người khuyết tật như VNAH, CRS, MCNV và một số hiệp hội của người khuyết tật.


Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ và sự phối hợp của các Bộ, ngành, đơn vị, NCCD đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các mặt như: Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong việc xây dựng và thực hiện chính sách; Tham gia xây dựng chính sách, luật pháp và các chương trình, đề án, đặc biệt là dự án Luật Người khuyết tật; Thúc đẩy thành lập tổ chức về người khuyết tật; Triển khai các chương trình đề án, mô hình nâng cao năng lực; Duy trì tốt các hoạt động điều phối và hợp tác quốc tế. Bước sang năm 2010, NCCD đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm cần phải hoàn thành:

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về người khuyết tật.

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người khuyết tật, đặc biệt là Luật Người khuyết tật và đề án về việc Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

- Hỗ trợ thành lập Liên hiệp hội về người khuyết tật tại Việt Nam.

- Tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu hưởng ứng các ngày vì người khuyết tật.

- Thúc đẩy triển khai các mô hình hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận giáo dục, học nghề, có việc làm, tiếp cận giao thông, công trình xây dựng và thông tin, các mô hình sinh kế, mô hình tự lực…

-Tham gia đánh giá kết quả triển khai đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2006-2010 và đề xuất xây dựng đề án hỗ trợ giai đoạn 2011-2015.

- Tăng cường hoạt động giám sát, kiến nghị việc thực hiện các chính sách liên quan đến người khuyết tật, xây dựng và xuất bản báo cáo thường niên về việc thực hiện chính sách liên quan đến người khuyết tật.

- Khôi phục trang Web, cập nhật các thành viên của NCCD, các trang Web của hội, hiệp hội người khuyết tật, xây dựng cơ chế phản hồi thông tin.

- Triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các thành viên NCCD, cán bộ các cấp, các ngành, hội, hiệp hội của người khuyết tật.

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tranh thủ mọi nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật trong công tác trợ giúp người khuyết tật.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Điều phối, trao đổi thông tin và phối hợp giữa các thành viên.

Tại hội thảo đã có 15 ý kiến chia sẻ với NCCD về kế hoạch hoạt động trong năm 2010, trong đó đại diện Tổ chức ILO cho biết, sẽ triển khai 3 hoạt động chính trợ giúp người khuyết tật như phối hợp với Cục Bảo trợ Xã hội nghiên cứu chính sách việc làm cho người khuyết tật; Nâng cao nhận thức, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật; và phối hợp với Trường Đại học Luật tổ chức đưa bộ môn Luật Người khuyết tật vào chương trình giảng dạy. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, sẽ thành lập 4 mô hình nhóm tự lực của phụ nữ khuyết tật tại các tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Lâm Đồng. Tham gia nhóm, chị em sẽ được cung cấp những thông tin về quyền của người khuyết tật, được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, dạy nghề và giới thiệu việc làm, tập huấn kiến thức, kỹ năng, xoá đi mặc cảm, tự khẳng định mình, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Còn đại diện tổ chức VNAH cũng cam kết, sẽ hợp tác với NCCD trong lĩnh vực nâng cao nhận thức và vị thế của Văn phòng NCCD…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Lập ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi chia sẻ của các đơn vị, tổ chức và cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ mà NCCD đã đề ra. Cục Bảo trợ Xã hội sẵn sàng cung cấp mọi thông tin về cơ chế chính sách liên quan đến việc hỗ trợ người khuyết tật. Đồng thời cũng mong muốn các đơn vị, tổ chức tiếp tục phối hợp với NCCD trong việc trợ giúp người khuyết tật, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho những người trực tiếp làm công tác chăm sóc trợ giúp người khuyết tật trong các cơ sở bảo trợ xã hội.


View