Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

6 tháng đầu năm, Nghệ An có 3.155 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

17/10/2012

Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Nghệ An có 3.155 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trợ cấp là 17,066 tỷ đồng. Trong đó, 2.567 người thất nghiệp từ nơi khác chuyển về, 588 người đăng ký thất nghiệp tại Nghệ An.

Để phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 4.000 lao động bị thất nghiệp, ngay từ đầu năm 2012, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Một trong những giải pháp chủ yếu đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các chế độ, chính sách BHTN đến đông đảo NLĐ và chủ sử dụng lao động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Việc tổ chức thông báo, tuyên truyền chế độ, chính sách BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, gửi công văn và phát hành các loại tờ rơi, pa nô, áp phích, sổ tay. Trung tâm cũng tiến hành gắn kết hoạt động nghiệp vụ giải quyết chế độ, ra quyết định hưởng chế, thông báo tìm việc làm với việc chi trả BHTN cho NLĐ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt chính sách BHTN theo quy định, nhất là phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách BHTN trên địa bàn để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống và mang lại những hiệu quả thiết thực nhất. Bên cạnh đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm còn tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ BHTN thông qua các chương trình đào tạp, tập huấn do Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức. Tạo điều kiện để đội ngũ này tự nghiên cứu tài liệu, tổ chức cho đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số đơn vị bạn nhằm nâng cao tính chủ động, thận trọng, chu đáo trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ BHTN. Qua đó, thực hiện tốt hơn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho NLĐ trên địa bàn, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhất là việc hỗ trợ NLĐ nhanh chóng tìm được việc làm. Được biết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An đã thống nhất sử dụng bản ghi quá trình đóng BHTN để làm cơ sở cho việc giải quyết chế độ BHTN, thay cho việc phải chốt sổ Bảo hiểm xã hội như giai đoạn trước đây. Thời gian áp dụng bắt đầu được thực hiện trong năm 2012 đối với những lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn và đăng ký hưởng thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An.
View