Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Tham vấn Người khuyết tật với dạy nghề và việc làm

10/08/2009

Trong các ngày 6-8/8/2009 vừa qua, tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng Văn phòng ILO tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn luật người khuyết tật - dạy nghề và việc làm.

Tham dự cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ còn có đại diện Văn phòng ILO Hà Nội, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng đại diện một số doanh nghiệp đang hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và giải quyết việc làm.
Tại hội thảo, sau phần khai mạc, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo tổng kết tình hình thi hành pháp luật về người tàn tật và các văn bản pháp luật có liên quan của Cục Bảo trợ Xã hội, trong đó đặc biệt đề cập đến tình hình thực thi các quy định pháp luật về dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật thời gian qua.
Sau phần chia sẻ, hỏi đáp về báo cáo nêu trên, Hội thảo tiếp tục nghe bài trình bày của Chuyên gia cao cấp ILO về Xu hướng luật pháp quốc tế về dạy nghề và việc làm của người khuyết tật và những khuyết nghị đối với Việt Nam. Cùng với đó, là bài trình bày tổng quan một số kinh nghiệm học tập từ Hoa Kỳ, Nhật và Trung Quốc về kinh nghiệm và cách thức tổ chức thực hiện việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật do lãnh đạo Cục Bảo trợ Xã hội trình bày.
Trong thời gian 2 ngày hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe Tổ soạn thảotrình bày Dự thảo Luật người khuyết tật Việt Nam, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới, đồng thời dành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đặc biệt tập trung vào hai vấn đề trong Dự thảo luật là: Dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật.
T.C
View